20210224 Mengingat UTSPTS semester 1 sebentar lagi sebaiknya peserta didik mempelajari soal-soal latihan mapel Matematika Kurikulum 2013 kelas 4 sdmi. 20210313 Soal UTSPTS Penjaskes PJOK Kelas 4 SD Semester 2 Kurikulum 2013 soal uts pjok