…ciri nu mandiri tina tatangkalan! 3.        Sok disebut naon wae ngaran kai kaboa teh? 4.        Naon bedana kai kaboa jeung kai sejenana? 5.        Naon sababna urang kudu ngamumule jeung miara…

korsi, lomari, meja jeung sajabana, disebut …. a. tukang tani       b. binatu                      c. tukang meubeul       d. panday 10.    Pakarang pusaka urang sunda mah ngarana …. a. peso                  b. bedog                      c….

…: ……………………………. Waktu                         : 90 menit            Perpustakaan Di sakola Yodi aya perpustakaan Yodi sok ka perpustakaan Di perpustakaan loba buku Aya buku pangajaran Jeung buku carita Yanti jeung

…pada akta kelahiran ….     a. pekerja orang tua             b. nama anak               c. alamat rumah 2. Piagam penghargaan sebaiknya disimpan di ….     a. meja makan                     b. lemari baju…

…KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan: Link Unduh SPK ( Surat Perjanjian Kerjasama ) Sekolah Swasta MI MTS MA di…

…revisi. Kumpulan soal dan pembahasan latihan pat matematika wajib kelas 10 sma ips mipa bahasa dengan cara mudah dan cepat. Sebelumnya disebut dengan ulangan kenaikan kelas atau ukk bisa juga…

…B                             c. C                              d. D 4. Kelainan pada mata yang berupa tidak dapat melihat dengan jelas bendabenda     yang jaraknya jauh disebut …. a. hipermetropi                               c. presbiopi b. miopi…

…dalam kurikulum ktsp disebut dengan ulangan tengah semester/uts. Pada awal pembelajaran bahasa inggris di sekolah yaitu pada kelas 7 semester 1, para siswa diajarkan mengenai materi greeting. Berikut kumpulan soal…